Nieuws uit de Staatscourant inzake de rondweg

Bericht uit de Staatcourant d.d. 16 juni 2014: Vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied 2010, randweg Haps / besluit tot het niet vaststellen van een exploitatieplan bestemmingsplan Buitengebied 2010, randweg Haps, Cuijk Vaststelling […]