Nieuwsbrief Dorpsraad 31 augustus 2015

De volgende onderwerpen worden in deze nieuwsbrief besproken: 1) Stand van zaken Bedrijventerrein Laarakker Haps, overleg van dorpraad en gemeente 2) Honden aangelegenheden Haps 3) zwerfafval 1) Stand van zaken […]