Budget sociale vernieuwing

Beste Dorpsgenoten, Ook voor 2021 is weer geld vrijgemaakt voor projecten die de leefbaarheid van ons dorp vergroten. Er kunnen projecten ingediend worden die dan beoordeeld worden op de dorpsraadvergadering. […]