Verslag vergadering Dorpsraad d.d. 13 juni 2023

Aanwezig: 50 personen
Dorpsraad: René Janssen (voorzitter), Theo v.d. Elzen, Robert Heester, Luc Arts.
Gemeente Land van Cuijk: Tiny Strik (gebiedsmakelaar), Willem Engbers.

Wethouder Hendriks had aangegeven in de vorige vergadering van de Dorpsraad dat ze 13 juni niet aanwezig kon zijn. Dit is door de Dorpsraad niet goed genoteerd en daarom moesten we het stellen zonder gebiedswethouder. Gebiedsmakelaar Tiny Strik neemt haar honneurs waar.

Voortgang herinrichting dorpskern
De aanbesteding is gestart en aannemers zijn benaderd. Na de zomerperiode zal gestart worden met de werkzaamheden. In een aparte nieuwsbrief is de volgorde van werkzaamheden aangegeven.

Voortgang woningbouw Haps
Inzake dit onderwerp heeft er geen terugkoppeling plaatsgevonden vanuit de Gemeente richting de Dorpsraad op vragen inzake de voortgang. Er is daarom geen nieuws te melden. De betreffende wethouders geven wel aan dat er hard gewerkt wordt en dat Haps top prioriteit is. Het is daarom volgens de wethouders niet fair dat we veel kritiek uiten. Dit gehoord te hebben is dit voor de Dorpsraad moeilijk om mee om te gaan. Enerzijds zegt de gemeente dat ze hun stinkende best doen en anderzijds vraagt het dorp waarom er zichtbaar niks gebeurt en waarom we als Dorpsraad niet harder op de trom slaan. Talloze adviezen heeft de Gemeente in de loop der tijd reeds ontvangen vanuit de Hapse Dorpsraad (o.a. IDOP, (update)Masterplan, kernen-CV, uitslag van de enquete onder Hapse inwoners, etc.). Dat er geen voortgang in zit wordt door de vergadering dan ook als zeer teleurstellend ervaren.  Op dit moment wordt er weer een nieuwe visie omgeving en visie wonen gemaakt alsof dat de woningbouw in Haps zal versnellen. De aanwezigen en de Dorpsraad kunnen alleen maar machteloos afwachten.

RBL Laarakker
Robert Heester geeft vanuit de Dorpsraad een toelichting op de voortgang:
-Op Laarakker Noord-West heeft een nieuwe partij een perceel gekocht.
-Inzake huisvesting arbeidsmigranten: hierin is geen voortgang te melden. Eerst wordt de locatie in Cuijk/Katwijk nader gemonitord alvorens te bekijken of andere locatie ontwikkeld kunnen worden. Op dit moment speelt er in het Hapse niks.
-De leegstaande boerderij bij de entree aan de Oeffeltseweg voor Haps c.q. Laarakker is niet bepaald een visitekaartje. (Bouwval, onkruid e.d.) Is een aandachtspunt van de Gemeente. Voorstel vanuit de vergadering: waarom niet alvast slopen? Deze lopende vraag is nog steeds niet beantwoord.
-Opmerkingen m.b.t. berm-afval (aanbrengen afvalbakken) en parkerende vrachtauto’s dient te worden gemeld bij de Gemeente en/of RBL-site.
-Veel onnodige verlichting op RBL. Dit is doorgegeven aan de betreffende ondernemingen. Technisch moet er toch veel mogelijk zijn maar actie blijft uit, we blijven aandacht vragen.
-Klachten inzake kleur gebouw Peutz: bedrijf geeft aan dat dit blijft.
-Alcom: klachten over verrommeling rond dit bedrijf: zou zijn opgelost met het verruimen van het terrein maar lijkt nog niet opgelost.
-Aanpassing/uitbreiding wandelpad Laarakker/Cuijkseweg. Is ingediend bij de gemeente Cuijk. Nog geen reactie. Na enige discussie zal Tiny Strik in samenspraak met de indiener van het plan dit nogmaals aankaarten binnen de Gemeente.

Ad 4 Stand van zaken windmolens
In de media is enige tijd geleden een proefballon opgelaten inzake realisatie windmolens bij de Waterzuivering-installatie aan de Oeffeltseweg. De Dorpsraad heeft naar aanleiding van vragen van bewoners hier navraag naar gedaan bij de Gemeente. Hierop is niets vernomen. Uit de vergadering komt het voorstel hierover navraag te doen bij het Waterschap. Dit wordt opgepakt. Getwijfeld wordt overigens over de haalbaarheid hiervan aangezien deze plek onder de aanvliegroutes ligt van Vliegbasis Volkel.

Ad 5 Bezoek Burgemeester Moorman op 16 juni a.s.
De Burgemeester zal ons dorp bezoeken en hebben enkele adressen op het programma, hiervoor volgt een apart verslag.

Ad 6 WIU (Werk In Uitvoering) en knelpuntenkaart
-Aanbrengen bord “Doodlopende weg” aan begin voormalige Mondsestraat is gerealiseerd.
– Andere voorstellen zijn niet gehonoreerd.
– Nieuwe voorstellen kunnen gemeld worden bij de Dorpsraad.

Ad 7 Mededelingen en rondvraag
-RBL heeft weer een sponsorronde: Er is een bedrag van 4000 euro beschikbaar. Verenigingen of instellingen kunnen voorstellen indienen bij RBL om aanspraak te maken op (een deel van) dit bedrag.
-Tiny Strik geeft uitleg over enkele subsidieregelingen die de Gemeente kent en waarop aanspraken kunnen worden gemaakt.
-Een bedrag van €2500 per jaar dat de Dorpsraad kan verdelen volgens ongeveer dezelfde voorwaarden als de voormalige budget sociale vernieuwing.
-Nieuw is een fonds van €7500 per jaar waar de beoordeling bij de gemeente ligt. Plannen hiervoor moeten bij de gemeente worden aangemeld. Een aparte nieuwsbrief hierover volgt nog.

Rondvraag:
-Vraag over het in stand houden van de speeltoestellen in de wijk De Schans. Verwezen wordt naar de Gemeente-site. Eventueel kan de dorpsraad hierin assisteren. Martijn van der  Meulen is contactpersoon speeltoestellen.
-Vraag over gebrekkige bezorging van het Cuijks Weekblad. Hierin staan namelijk ook de Gemeentelijke mededelingen. Gebrek aan bezorgers. Dorpsraad zal Cuijks Weekblad hier op attenderen.
De Maasdriehoek en Cuijks weekblad is digitaal te lezen via: www.kliknieuwsdemaasdriehoek.nl / https://app.folders.eu/bookshelf-942?_=1537948462

 

Door deze website te blijven gebruiken ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

We gebruiken cookies om content te gebruiken, om functies voor Social Media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Om deze website goed te laten werken moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste websites doen dit.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die website bezoekt. Zo onthoud de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals naam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de website hoeft in te vullen.

De website werkt ook zonder cookies, maar met cookies wordt hij wel gebruiksvriendelijker. U kunt cookies dus wissen of blokkeren, maar het kan zijn dat sommige delen van de website dan niet (naar behoren) werken. De informatie die de cookies verzamelen wordt niet gebruikt om u te identificeren en wij delen de gegevens niet met derden.

Deze website is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze website blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten