Verslag vergadering Dorpsraad d.d. 5 maart 2024.

Op dinsdagavond 5 maart 2024 vond de vergadering van de Dorpsraad plaats in café zaal de Posthoorn. Aanwezigen volgens presentielijst zijn 57 personen. Ook wethouder Willy Hendriks-van Haren en ambtenaren Tiny Strik en Willem Engbers waren aanwezig.

Agenda

  1. Voortgang herinrichting dorpskern.
  2. Beweegmakelaar Cuijk.
  3. Voortgang woningbouw Haps
  4. RBL Laarakker
  5. Stand van zaken windmolens
  6. WIU en knelpuntenkaart
  7. Mededelingen en rondvraag.

Ad 1 Voortgang herinrichting dorpskern
De betrokken aannemer heeft zitting in het voormalige pand van Drukkerij Weemen aan de Kerkstraat. Daar kan eventuele actuele informatie opgehaald worden. Medewerkers van de aannemer zijn aanwezig op deze vergadering en geven toelichting op de voortgang. Wilko Hommes (Projectleider) en Thamar Akkermans (Omgevingsmanager). Door de aanhoudende regenval van de laatste tijd loopt men achter op de planning. Oorzaak is o.a. de hoge grondwaterstand. De app-groep waarin actuele informatie wordt verspreid door de aannemer wordt als positief ervaren. Er zijn vragen uit de vergadering wanneer het schoolplein wordt afgemaakt, dit zal tijdens de mei vakantie gebeuren. https://facebook.us9.list-manage.com/track/click?u=b0398c0c07b80075197e1e730&id=97f2890d8d&e=9fa4b00204

In relatie met de herinrichting komt de sfeerverlichting in de feestmaanden eind van het jaar ter sprake. Vanuit de Gemeente Land van Cuijk en ook RBL is budget toegezegd, waarvoor dank. De Dorpsraad is nog wel op zoek naar vrijwilligers voor een werkgroep om e.e.a. goed en veilig te realiseren, vooral uitzoeken welke verlichting het moet worden is de eerste stap.

Ad 2 Beweegmakelaar.
Vanuit de Dorpsraad wordt nadere informatie gegeven omtrent de Beweegmakelaars Lisanne Schreurs en Rob van der Linden. Doel is ouderen (ongeorganiseerd en gratis) tot bewegen te brengen. Zo wordt voorzien in valpreventie-maatregelen e.d. Maar het heeft tevens tot doel verbinding te creëren voor ouderen om samen actief te zijn. Nadere info via de Dorpsraad en/of info@cuijkbeweegt.nl (mailto:info@cuijkbeweegt.nl) .

Ad 3 Voortgang woningbouw Haps
Het bekende riedeltje wordt weer aangestipt: Heerlijkheid Haps, locaties Weemen en Thijssen en er wordt verwezen naar de woonvisie van de gemeente Land van Cuijk. Wethouder W. Hendriks-van Haren geeft aan dat de Gemeente LvC hard werkt aan oplossingen voor de woningbehoefte maar de vergadering geeft aan dat het al 10 jaren wacht op daden. Het probleem is dat er in Haps geen gemeentegronden beschikbaar zijn. Wethouder Hendriks geeft aan dat men druk bezig is deze te verwerven. De vraag blijft waar dit dan stagneert? Er zijn al diverse enquêtes gehouden in het Hapse dus ouderen en jeugd hebben al vaak aangegeven wat de wensen zijn dus dat dient bekend te zijn bij de gemeente. Ook de relatie Woningbouwvereniging Mooiland en de Gemeente LVC roept veel vraagtekens op inzake daadkracht. In Oeffelt geeft Mooiland voorrang aan ouderen bij toewijzing van “bejaarden” woningen volgens wethouder Hendriks. Misschien ook iets voor Haps.

Ad 4 RBL Laarakker
Als er voldoende elektriciteit beschikbaar komt in Laarakker Noord kan er wellicht een aanvang genomen worden met de nieuwbouw. Het item “onnodige veelheid verlichting” wordt opgepakt door de RBL-organisatie. Er komt niet meer groenvoorziening dan die er nu al is aangeplant.

Ad 5 Windmolens
De geplande windmolens rondom de waterzuivering zijn in de ijskast gezet wegens verzet van de omgeving en kostenhaalbaarheid. De molens mogen wegens vliegbewegingen van Volkel niet erg hoog worden. Ook heeft de gemeente een opdracht van het rijk om een bepaalde hoeveelheid duurzame energie op te wekken binnen de gemeentegrenzen. Aan deze opgave moet nog voldaan worden en men is zoekende naar oplossingen. Op de voormalige vuilnisbelt mogen geen zonnepanelen worden aangebracht aangezien de vuilnisberg nog niet definitief is afgedekt omdat deze mogelijk nog kan worden opgehoogd bij calamiteiten elders in Nederland.

Ad 6 WIU en knelpuntenkaart
Voor bovenstaande kaart zijn ongeveer 600 items ingediend in heel de gemeente Land van Cuijk. Haps heeft o.a. Mondsestraat, herbestrating Schans en fietspad Kalkhof aangemeld. Eind april 2024 geeft de gemeente LvC uitsluitsel in de terugkoppeling.

Ad 7 Mededelingen
-Aan de Gebiedsmakelaar: wanneer wordt de boerderij van v.d. Poel Oeffeltseweg gesloopt? Er vindt eerst een onderzoek plaats naar de daar aanwezige diersoorten die er zouden huizen. Dat onderzoek kan nog tot eind 2024 duren! De vraag aan de gebiedswethouder of er een gemeentewerf en/of gronddepot van de gemeente komt antwoord deze dat er geen informatie daarover is.

-Schakel vraagt 100 euro van verenigingen e.d. voor publicaties. Er komt veel kritiek hierover vanuit de vergadering. Verenigingen zijn genoodzaakt op andere wijze ruchtbaarheid en reclame te maken voor hun activiteiten (volleybal, Juliana, e.d.). De Schakel prijst zichzelf hiermee uit de markt waarvoor het bedoeld is. De Dorpsraad wil in gesprek met de redactie.

-De kermis zal in het komende jaar weer georganiseerd worden door de firma Regter. Gevraagd wordt naar een mogelijkheid voor een koffie/thee-tentje op het Kermisterrein. De firma Regter gaat dit niet doen. Er is hiervoor een horeca-aangelegenheid benodigd waarvoor een vergunning aangevraagd dient te worden bij de gemeente.

-AED’s: de gemeente wil een inventarisatie maken van de reeds beschikbare AED’s in Haps. Het blijkt t.b.v. een commerciële organisatie uit Venraij te zijn. Dit wekt sterk wantrouwen vanuit de vergadering want er zijn in het Land van Cuijk diverse veiligheidsbedrijven die dit ook bewaken. Wethouder Hendriks-van Haren wordt gevraagd dit nader te onderzoeken.

-Speelplek Overweg: er komt meer groenvoorziening. Is een mooie veilige speelvoorziening voor kleine kinderen. Opknapproces loopt.

-Secretaris Luc Arts stopt per 1-4-2024. Hij wordt bedankt middels een welgemeend applaus.

-Voorzitter René Janssen geeft ook aan dat zijn voorzittersrol vacant is en per 1-12-2024 stopt als voorzitter.

De Dorpsraad zoekt dus nieuwe bestuursleden en werkgroep leden voor de sfeerverlichting.

Rondvraag:
-Aandacht wordt gevraagd aan de aanwezigheid van bevers o.a. rond de visvijver. Bomen worden gevaarlijk omdat ze omvallen door bevergeknaag. Bevers zijn echter beschermd.

-In de regio was aandacht voor voorlichting omtrent drank en drugs: is het ook in Haps niet mogelijk hierover voorlichting te geven aan de jeugd, bijv. van Caboose-leeftijd? Vanuit Gemeente en/of politie? Voorstel: politie uitnodigen voor volgende vergadering.

– Aandacht wordt gevraagd voor snelheid-remmende maatregelen in de Beatrixlaan. Is de verantwoordelijkheid van de wegenbouwer, Stan de Laat zal worden geïnformeerd.

Volgende vergadering Dorpsraad: 17 september op een nieuwe locatie, nml. cafe zaal “Geluc”.

Tevens is dit mijn laatste verslag wat ik voor de dorpsraad gemaakt heb. Ik heb het altijd met plezier gedaan maar geef het stokje graag voor vernieuwde inbreng in de dorpsraad. Ik roep dan ook eenieder op om enkele uurtje per jaar per jaar beschikbaar te zijn voor sociale verbinding in ons dorp. Dit kan op allerlei manier zoals vereniging of zorg maar natuurlijk ook in deze dorpsraad.

Luc Arts dorpsraad Haps

Door deze website te blijven gebruiken ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

We gebruiken cookies om content te gebruiken, om functies voor Social Media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Om deze website goed te laten werken moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste websites doen dit.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die website bezoekt. Zo onthoud de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals naam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de website hoeft in te vullen.

De website werkt ook zonder cookies, maar met cookies wordt hij wel gebruiksvriendelijker. U kunt cookies dus wissen of blokkeren, maar het kan zijn dat sommige delen van de website dan niet (naar behoren) werken. De informatie die de cookies verzamelen wordt niet gebruikt om u te identificeren en wij delen de gegevens niet met derden.

Deze website is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze website blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten