Dinsdag 9 oktober: vergadering Dorpsraad Haps

Beste dorpsgenoten,
Graag wil ik u uitnodigen voor de vergadering van de Dorpsraad die plaatsvindt op dinsdag 9 oktober in cafe ’t Hops Kwartierke om 20.00 uur.
Wethouder Jilissen zal op deze vergadering aanwezig zijn om actuele onderwerpen te behandelen. Alle contactpersonen van de buurten worden verwacht.

 

Agenda
-Budget sociale vernieuwing
-Rondweg voortgang
-Komplan / herinrichting dorpshart
-RBL
-Hondenbeleid
-Glasvezel
-Woningbouw / huurwoningen
-Gemeentelijke onkruidbestrijding
-Wat verder ter tafel komt

Toelichting agendapunt: budget sociale vernieuwing
Ook voor 2018 is weer geld vrijgemaakt voor projecten die de leefbaarheid van ons dorp vergroten. Er kunnen projecten ingediend worden die dan beoordeeld worden op de Dorpsraadvergadering. De bijdrage van de gemeente is hiervoor €3000,- per jaar.
De ingediende projecten dienen te voldoen aan een of meerdere van onderstaande criteria:
1. Stimuleren verantwoordelijkheid burgers
2. Meerwaarde voor de leefomgeving
3. Bestrijding van vandalisme
4. Vergroten onderling contact bevolkingsgroepen
Op de vergadering wordt een toelichting gegeven over 3 ingediende projecten.1) Aanschaf nieuwe AED’s, 2) Attributen voor dansgroep de Zelfkanthennekes, 3) Attributen voor de jeugd van tennisvereniging de Zoetsmeer.

Luc Arts namens de dorpsraad