Notulen vergadering Dorpsraad 31 augustus 2022

Beste dorpsgenoten,
Op woensdagavond 31 augustus 2022 vond in De Posthoorn de vergadering van de Dorpsraad (DR) plaats. Helaas is de uitnodiging hiervoor te laat naar de Schakel gestuurd, waarvoor excuses.

Aanwezig  43 personen. Vanuit de gemeente Land van Cuijk waren aanwezig: Wethouder Hendriks-van Haaren en ambtenaar José Jacobs.

1. Budget sociale vernieuwing.
Verenigingen en instellingen kunnen zich tot 15 september a.s. aanmelden bij de DR om in aanmerking te komen voor (een gedeelte van) het bedrag van 3.000 euro voor een activiteit of attribuut dat voldoet aan de criteria tot toekenning. Inmiddels zijn 4 aanvragen binnen.

2. Dorpskern
Er zijn (opnieuw) enkele kleine wijzigingen op het eerder gepubliceerde plan inzake de dorpskern van Haps. Om de Hapse inwoners hiervan op de hoogte te stellen zal begin oktober hierover een inloopavond worden georganiseerd in de Posthoorn. Vanuit de zaal wordt gevraagd hier speciale aandacht te schenken aan de groenvoorziening en snelheidsbeperkende maatregelen. Om belangstellenden in de gelegenheid te stellen zich hierop voor te bereiden wordt gevraagd het laatste ontwerp op de website www.Haps-info.nl te plaatsen. De DR vraagt Stan de Laat, projectleider om dit bestand aan te leveren.

3.Wonen
Op 23 september a.s. zal de DR met de wethouders van de gemeente LvC door Haps gefietst worden ter verkenning van de mogelijke bouwlocaties in het dorp. Wethouder Hendriks-van Haaren geeft aan dat het onderwerp “wonen” in alle kernen van het LvC bovenaan het wensenlijstje staat van belangrijkheid.

4. Tiny Houses
Inzake de term “tiny houses” blijkt nogal wat spraakverwarring te bestaan m.b.t. alle wet- en regelgeving daaromtrent. Het bevordert de gang van zaken omtrent het project bij van Daal in ieder geval niet. Opvallend is dat opnieuw de locatie Wildsestraat naar voren wordt gehaald terwijl wethouder Maarten Jilissen in de vorige vergadering van de DR had aangegeven dat deze locatie niet aan de orde is. Onduidelijk is of er een andere locatie / initiatiefnemer zich heeft gemeld. We doen navraag naar de situatie.

5. Energie-café
Inzake dit onderwerp zal door de DR een datum voor een inloopavond worden voorgesteld voor de Hapse inwoners.

6. Kerk
Door een werkgroep binnen de gemeente Land van Cuijk, ook met diverse Hapse deelnemers, wordt nagegaan hoe om te gaan met de kerkgebouwen in LvC. Men heeft te maken met het bisdom, monumentenzorg en financiering van de instandhouding. Duidelijk is al dat de Hapse Sint Nicolaaskerk dringend een onderhoudsbeurt benodigd waarvan de kosten hoog zullen oplopen. Het bestuur van “de goede herder” gaat inzichtelijk maken wat voor onderhoud nodig is over de komende 50 jaar voordat we verder gaan met eventuele invulling van het gebouw.

7. RBL
Over het  RBL wordt een toelichting gegeven op de ontwikkelingen op het RBL-terrein, o.a. aanleg wandelpad en beplanting van de aarden wal langs de Cuijkseweg. Het huidige evenemententerrein aan de Cuijkseweg (voormalige Paardenfokdagterrein) blijft ongeschonden. Voor Facility-point is geen belangstelling gebleken maar wat gebeurt er met voormalige leegstaande boerderij van van der Poel aan de Oeffeltseweg?

Verder komt er kritiek uit de zaal vanwege
– de slechte bewegwijzering waardoor dagelijks vrachtauto’s de verkeerde afslag nemen, bijvoorbeeld richting voormalige Mondsestraat die is afgesloten. Deze moeten dan keren of doorrijden naar de rotonde met de Kalkhof om te keren. Wellicht oude routeplanners?
– Instellen parkeerverbod en daarop handhaven aangezien chauffeurs op vreemde plekken hun sanitaire behoefte doen en achterlaten op en rondom het RBL-terrein.
– Is er geen Welstandscommissie inzake het RBL? Onbegrijpelijke hoogbouw / kleurkeuze Coenen bij entree van de A73, kleurkeuze Peutz en tankstations. Hoe zien de nog te bouwen gebouwen eruit en heeft de desbetreffende ondernemer carte blanche wat betreft welstand?

Rondvraag
* Ongeloof over de mogelijke huisvesting van arbeidsmigranten in het Spiek in Beugen op het terrein van de voormalige nertsenfarm. Inwoners van Haps (Lokkantseweg) zullen hier fel op tegen zijn. Wethouder Willy Hendriks-van Haaren geeft aan dat hierover beleid gemaakt zal gaan worden in het 2e kwartaal 2023 en is nu niet aan de orde. Er wordt op dit moment geen toestemming gegeven om de locatie in te richten.
* Kritiek vanuit de zaal m.b.t. de gang van zaken omtrent de vuilophaal die nu om de 2 weken plaatsvindt. De gemeente werkt aan een oplossing en is zelf ook niet blij met de situatie.
* De communicatie(mogelijkheden) vanuit de gemeente naar de burger en vice versa laten te wensen over. Weekbladen uit de gemeente worden slecht bezorgd en de website is onoverzichtelijk en onvolledig. Het zou mooi zijn als er een aparte pagina komt met de gemeenteberichten zoals die in de weekbladen komen.
* Welstandcommissie voor bescherming van de burger (Zoetendaalstraat). Omwonenden zijn niet blij met de vele verlichting rond een huis aan de Kampsestraat en met de grote hoge glazen pui aan de achterkant waardoor hun privacy te wensen overlaat. Kijkt een welstandscommissie hier niet naar? We vragen een volgende vergadering uitleg van de welstandscommissie voor deze gevallen en leggen hem daarbij ook de situatie Peutz/Koenen voor,
* Kermis: Met ingang van 2023 zal er een commissie worden geformeerd die de inhoud van de kermissen in de LvC-kernen zal samenstellen onder leiding van Kermis-wethouder Jilissen.

Volgende vergadering van de Dorpsraad Haps zal zijn op 29 november 2022

Door deze website te blijven gebruiken ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

We gebruiken cookies om content te gebruiken, om functies voor Social Media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Om deze website goed te laten werken moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste websites doen dit.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die website bezoekt. Zo onthoud de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals naam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de website hoeft in te vullen.

De website werkt ook zonder cookies, maar met cookies wordt hij wel gebruiksvriendelijker. U kunt cookies dus wissen of blokkeren, maar het kan zijn dat sommige delen van de website dan niet (naar behoren) werken. De informatie die de cookies verzamelen wordt niet gebruikt om u te identificeren en wij delen de gegevens niet met derden.

Deze website is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze website blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten