Notulen vergadering Dorpsraad d.d. 21 oktober 2015

Aan de orde kwam o.a.: randweg, RBL, glasvezel, urnenmuur, hondenuitlaatplek, mozaiek.
Aanwezig 30 personen waaronder wethouder Stoffels.
De notulen van de vorige vergadering( 8 juli) staan op de site Haps-info.nl.

Randweg/komplan.
De werkgroep is bijeen geweest, grondaankopen zijn gestart en procedures Raad van State lopen. Naar verwachting kan in 2017 begonnen worden met de aanleg van de randweg. Het stukje Zoetsmeerseweg naar de kom wordt ook meegenomen in het plan. Dit sluit dan weer aan op de vernieuwde dorpskern. Hiervoor is een werkgroep samengesteld van ongeveer 10 personen die samen met de gemeente gaat brainstormen over de inrichting van het dorp.

Budget sociale vernieuwing
Er is €250,- gereserveerd om de komende 2 jaar het onderhoud te betalen voor de AED. Vervolgens was de gedachte om in de actiepot “goede doelen” het onderhoud onder te brengen. De commissie goede doelen kon hier niet mee instemmen. Hierdoor zal naar andere potjes gezocht moeten worden . Het hoort eigenlijk ook niet onder het potje sociale vernieuwing. Het budget is tot en met 2015 vergeven aan Zorgcoöperatie, Havoc en tennisclub De Zoetsmeer. Het budget is om de leefbaarheid van het dorp te vergroten. Er wordt getwijfeld of elke toekenning wel echt een verbetering is voor de leefbaarheid. De volgende keer moet goed gekeken worden of het geld goed terecht komt. De vergadering beslist hierin. Ook komt een oproep in de Schakel om nieuwe projecten in te sturen.

RBL
Dit najaar houdt de gemeente nog een informatieavond. Datum en tijd zijn nog niet bekend.

Cuijks Energie Collectief (CEC/buurtkracht)
CEC gaat over allerlei projecten waarmee wij als burger energie kunnen besparen of voordelig energie projecten kunnen inkopen bv zonnepanelen. Met een grotere groep kun je info uitwisselen en leren van elkaar. Website http://facebook.us9.list-manage.com/track/click?u=b0398c0c07b80075197e1e730&id=b39aae97bd&e=9fa4b00204
Een onderdeel hiervan is buurtkracht, een initiatief om de energiekosten per huis in kaart te brengen. Hiervoor zijn we op zoek naar mensen die zich hiervoor interesseren. Heel Haps kan meedoen als een wijk, mits er voldoende mensen zijn bij het startinitiatief. Een dorpsanalyse is het startpunt. Er worden slimme meters geplaatst met registratie per uur waardoor inzicht ontstaat in het eigen verbruik. Ook is de mogelijkheid om een warmtecamera te lenen en in kaart te brengen waar de warmtelekken in uw huis zitten. Ook kunt u vergelijken met mensen die al geïsoleerd hebben. Verder zijn er aanvullende mogelijkheden zoals het uitlenen van een warmtecamera om warmtelekken in huizen in de buurt in beeld te brengen. De energiestekkers kunnen worden geleend om verbruikers in huis in kaart te brengen. U krijgt hier een goed beeld waar u in het huishouden het meeste stroom verbruikt. Dit is ontzettend leerzaam en u gaat automatisch kosten besparen als u ziet waar besparing mogelijk is! Alle attributen zijn kosteloos. Meld u aan anders gaat dit initiatief naar een ander dorp!

Glasvezel
Glasvezel in het Land van Cuijk. Dit initiatief wordt in het najaar opgezet. Het advies van de Dorpsraad is om allemaal mee te doen om Haps toekomstbestendig aan te sluiten op het internet. Ziggo is nu ongeveer 40 MB (en kan naar maximaal 200 Mb downloadsnelheid, in het buitengebied gemiddeld 1-10 MB, met glasvezel wordt dit 1000 MB). De tarieven blijven gelijk aan de gangbare tarieven. Ook kunt u zich opgeven als vrijwilliger om glasvezel te promoten. 12 November is de instructieavond. Als vrijwilliger kunt u een klant binnenhalen en hiervoor krijgt uw club dan €12,- per aansluiting per jaar. Dus een mooi initiatief om de clubkas van uw vereniging te spekken.

Urnenmuur
Er komen 2 locaties voor urnen, op het oude en op het nieuwe kerkhof. Zowel de gemeente als de kerk gaat hiervoor een plek creëren.

Zwerfafval
De gemeente wil graag dat de mensen zelf het zwerfafval gaan inzamelen. Dit kan een hoop kosten besparen. De bedoeling is dat buurten of clubs de straten in Haps schoonhouden zodat mensen bewust worden dat we samen ons dorp moeten schoonhouden. Het idee is dat de gemeente een vergoeding geeft. Dit geld kan dan weer in de club of buurtkas. Meld u aan bij Joep Arts.

Hondenuitlaatbeleid.
Er is met een groep Hapsenaren gesproken en de gemeente gaat het opnieuw bekijken. Een van de ideeën is het om het wandelbos een grondige opknapbeurt te geven. Als er iemand nog een idee heeft dan graag melden bij Joep arts.

Rondvraag
-Wat doet de gemeente met vluchtelingen?
Wethouder Stoffels: Er ligt een verzoek aan alle gemeenten om mee te werken. Cuijk doet dit ook.
-Waarom is de lampenproef zo vlug gestopt en kunnen er binnen het dorp geen straatlampen uit?
Weth Stoffels: alles wordt opnieuw bekeken en dan komt er een nieuw plan.
-Op de Putselaarstraat wordt hard gereden evenals op de Lokkantseweg?
Weth Stoffels: We geven het door aan de politie en we kijken of er een signaleringsapparaat ter beschikking is.
Bericht van de politie:
Tijdens de Dorpsraadvergadering van 21 oktober is verzocht om op het weggedeelte van de Putselaarstraat (tussen de St Hubertseweg en Lokkantseweg) te gaan handhaven op de maximale snelheid daar van 60 km/uur. De politie zal hier na de herfstvakantie aandacht aan gaan besteden.

Nu het ’s avonds weer snel donker is willen we uw aandacht vragen om bij buitenactiviteiten zoals joggen en wandelen aandacht te besteden aan uw zichtbaarheid. Medeweggebruikers zien u veel beter met reflecterende kleding. Dit is vooral voor uw eigen veiligheid.
Ook voor de kinderen die ’s avonds naar de (sport)trainingen gaan: zorg voor zichtbaarheid, zet de fietsverlichting aan, draag bijvoorbeeld de reflecterende trainingshesjes of andere hesjes.

-Bushalte aan de Kalkhofseweg is slecht verlicht.
Weth Stoffels: niet bekend (kan ook gemeld worden via klachtenbon op de website van Cuijk).
-Wat is de stand van zaken rondom mozaïek?
Sjef Jansen (Hapsheem): Er komt nog verlichting en er komen nog borden met uitleg bij. Tip om een QR code op het bord bij te plaatsen zodat er eventueel vertalingen of aanvullende info gegeven kan worden.

-Wat is de toekomst van de kermis?
Weth Stoffels: afgelopen jaar zeer lage opkomst onder andere door slecht weer maar ook door minder kinderen. Het dorp moet eens nadenken over de invulling van de Kermis waarbij de jeugd betrokken moet worden. Het idee werd geopperd om eens te peilen bij de jeugd via de JJR en Caboose.

Volgende Dorpsraadbijeenkomst donderdag 17 maart 2016
Hierbij wordt weer een vertegenwoordiger verwacht van de buurten. De secretaris van de dorpsraad roept op om actief te communiceren. Er moeten teveel herinneringsmails gestuurd worden om de contactpersonen te bereiken. De contactpersonen hoeven alleen maar hun achterban te informeren en backfeed te geven aan de Dorpsraad. Ook hoeven zij zelf niet perse op de vergadering te komen maar er wordt wel verwacht dat ze iemand regelen. De Dorpsraad wil zo de betrokkenheid van het dorp vergroten. Ook kan eenieder zich aanmelden voor de nieuwsbrief van de Dorpsraad (via Haps-info.nl) of kijken op de Facebook-pagina van de Dorpsraad.

Door deze website te blijven gebruiken ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

We gebruiken cookies om content te gebruiken, om functies voor Social Media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Om deze website goed te laten werken moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste websites doen dit.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die website bezoekt. Zo onthoud de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals naam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de website hoeft in te vullen.

De website werkt ook zonder cookies, maar met cookies wordt hij wel gebruiksvriendelijker. U kunt cookies dus wissen of blokkeren, maar het kan zijn dat sommige delen van de website dan niet (naar behoren) werken. De informatie die de cookies verzamelen wordt niet gebruikt om u te identificeren en wij delen de gegevens niet met derden.

Deze website is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze website blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten