Notulen vergadering Dorpsraad van 6 juni 2017

Notulen dorpsraadvergadering van 6 juni 2017
Aan de orde kwam onder andere: budget sociale vernieuwing, de rondweg, herinrichting kom Haps, RBL en stand van zaken glasvezel.

Aanwezig totaal 44 personen.
Gemeente Cuijk: Wethouder Gerard Stoffels, ambtenaar Marjon Hermanussen .
Dorpsraad: Luc Arts (vz), Joep Arts, Jeroen van den Hoogen, Theo vd Elzen en Henk Kiela.
Afmelding: Rene Janssen (vz)

1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering met de felicitaties aan Joep Arts voor zijn welverdiend lintje van de Koning.

2. Budget sociale vernieuwing.
Het budget bestaat uit een bedrag van €3000,- dat het dorp mag geven aan projecten die de leefbaarheid verhogen. Er zijn 4 projecten ingediend:

1. Hapse bos.
De opening van het Hapse bos is goed verlopen alleen door inschattingsfouten is het budget met ruim €1300,- overtreden. De vrijwilligers vragen om het tekort te dichten met een bijdrage uit het potje. Aangezien de Dorpsraad de kosten van het park voorgeschoten heeft zit die nu met een probleem want de Dorpsraad heeft dat geld ook nodig voor vergaderkosten. De Dorpsraad heeft geen andere keus dan dit bedrag vooraf in te houden op het totale budget. Het project valt wel prima binnen de criteria van het budget maar dit is niet de goede volgorde van zaken.

2. Hapse Boys.
Door nieuwe spelvormen in het jeugdvoetbal vraagt Hapse Boys 6 nieuwe goaltjes voor de jonge spelers.

3. Caboose.
De leiding van Caboose wil met initiatieven de jeugd aan Haps binden. Het gaat dan om de jeugd van groep 8 en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs. Als 1e initiatief vragen ze een bijdrage voor een carnavalsbal op de carnavalsmaandag.

4. Buurtpreventie.
Een groep initiatiefnemers wil in samenwerking met de wijkagent preventie bordjes ophangen op de invalswegen van Haps om criminelen te ontmoedigen.

Luc zal alle 4 projecten doorsturen naar de contactpersonen en alle meningen verzamelen.

3. Beheer openbare ruimte door buurten.
De wethouder licht toe dat men een vergoeding kan ontvangen voor het beheer van een deel van een wijk. Je kunt een vergoeding ontvangen voor de clubkas voor schoonhouden van de buurt of het bijhouden van gemeentelijk groen. De vergoedingen komen overeen met het budget wat de gemeente er nu voor hanteert. De communicatie loopt via de Dorpsraad. Twee buurten doen al mee met het project. Daarlangs loopt nog het project “landelijke opschoondag”, dit is een afzonderlijk project.

4. De rondweg.
Nog niet alle gronden zijn verworven maar de aanleg verloopt voorspoedig. De werkgroep heeft al jaren gevraagd naar een carpoolplaats nabij de oprit van de autobaan. Dit zou meegenomen worden maar nu meldt wethouder Stoffels dat hier nog budget voor gezocht moet worden bij het Rijk of provincie. De kruising bij Nabuurs is in juli klaar en de rotonde bij de Zoetsmeer is in september gereed. Eind 2018 kan de weg in gebruik genomen worden. De wethouder meldt ook dat in samenspraak met de werkgroep nultellingen zijn verricht op het huidige wegennet om zo te monitoren hoe het verkeer gaat lopen na ingebruikname. Sluiproutes kunnen zo in beeld gebracht worden.

5. Herinrichting kom Haps.
De dorpsraad heeft budget gekregen van het dorpsontwikkelingsplan (IDOP) om een bureau in te schakelen wat gaat helpen bij het tot stand komen van een nieuw dorpshart. De gemeente heeft echter al voor ons gekozen door een bureau aan te wijzen dat ons gaat begeleiden. Na de zomer gaan we hier mee aan de slag. Er is inmiddels een klankbordgroep binnen ons dorp. Er zijn een drietal personen die zich nog bij de klankbordgroep willen voegen. We kijken of de groep dan niet te groot wordt. Er is een vraag in hoeverre de Beerseweg meegenomen wordt in de herinrichting. Er komen volgens de wethouder nog genoeg gelegenheden om wensen van bijvoorbeeld de Beerseweg in te passen.

6. Het bedrijventerrein RBL.
De wethouder: Planning Danone loopt volgens plan. Binnenkort is er een open dag voor de archeologie op het terrein.

7. CEC:
Henk Kiela meldt dat het eerste collectieve project op de gemeentewerf, 186 panelen groot, binnenkort operationeel wordt. Nieuwe geïnteresseerden kunnen zich melden bij CEC, om bijvoorbeeld panelen bij een ander te leggen omdat je eigen dak daar minder geschikt voor is.

8. Hondenuitlaatbeleid.
Joep:. In 2015 bij elkaar gezeten om de voorzieningen te bespreken. Jeroen Verhagen zou een voorstel voor nieuw beleid opstellen. Maar hier wachten we nog op, het plan is nog niet klaar. De wethouder gaat kijken of op onderdelen er niet meer vooruitgang geboekt kan worden. Ook het gedrag van hondenbezitters moet aangepakt worden.

9. Glasvezel.
De wethouder vertelt dat de gemeente en coöperatie er uit zijn. De raad en de banken moeten nog akkoord gaan. Eind 2018 ligt er overal glasvezel. De aansluitkosten ook in het buitengebied wordt 0 Euro.

10. Subsidiebeleid van Cuijk.
De aanvraag systematiek wordt door de DR als absurd ervaren. De wethouder: De raad is niet akkoord gegaan met het nieuwe beleid. De oude regelingen lopen gewoon door.

11. Rondvraag

-Vlaggen en feestverlichting. De brandweer helpt niet meer met het ophangen door veiligheidsvoorschriften. Hierdoor heeft de DR onverwachte kosten. De 300 euro per keer voor het ophangen door een bedrijf wordt teveel voor de DR. Individuele mensen willen de feestverlichting en vlaggen wel ophangen maar dat zou nog onveiliger zijn. Ideeën zijn welkom anders geen feestverlichting meer!

– De bancaire kosten van de DR en verenigingen lopen op omdat de Rabobank de ondersteuning heeft gestopt. Hierdoor gaat bijvoorbeeld inmiddels 20% van het jaarbudget de Dorpsraad op aan bankkosten. Aan de ene kant spekken ze de clubkas en aan de anderen kant haalt de Rabobank het weer weg. “Sigaar uit eigen doos” heet het spreekwoord!

-Kermis: Jeroen vertelt hoe de exploitant de Kermis wil gaan inrichten.

-Speeltoestellen: De jeu de boule-baan bij de visvijver wordt niet meer gebruikt. De baan wordt verwijderd en het hokje is verwijderd.

De skateramp moet weg. Die is versleten. De Dorpsraad heeft verschillende keren aan het dorp gevraagd of er wensen zijn op die plek maar we hebben geen reactie. Waarschijnlijk komt er dan niets terug. Joep denkt aan een skate plek op de schaatsbaan? Joep overlegt met de gemeente.

-CPO woningbouw. De wethouder: Op dit moment moet de archeologie (?) worden onderzocht. Eind van het jaar gaat er gebouwd worden op het voormalige Nabuurs terrein.

-Op de Aalsvoorten ligt er veel ‘rommel’ van de bomen en bosjes. De wethouder geeft aan: melden en meenemen in het beheersplan. Joep legt contact met Hein Rutten.

-Google maps kent niet de laatste huisnummers van de Schans. De gemeente geeft dit jaarlijks door.

-Wateroverlast in straten: Mark Peters van de gemeente inventariseert dit in Haps. Knelpunten graag doorgeven.

-De bomen in de Kerkstraat geven schade. Meenemen in plan herinrichting Kerkstraat.

-Onderhoud in buitengebied, de Lokkantseweg is helemaal kapot gereden. De gemeente kijkt naar de probleemlocaties.

-Het omgelegd fietspad langs de Oeffeltseweg heeft geulen. Dit levert gevaar op.

-De Buurtpreventie borden leiden tot een halvering van inbraken volgens de universiteit Tilburg, dit heeft een bezoeker van de vergadering snel opgezocht ter versterking van hun aanvraag voor het budget sociale vernieuwing..

-De Bengels wordt afgesloten met hekken. Om te wandelen kan het hek open. Er groeit nu te veel onkruid. De wethouder: De gemeente gaat ter plaatse kijken.

– Altijd goed kijken naar openbare bekendmakingen van de gemeente in de Maasdriehoek.

De volgende Dorpsraadvergadering is 7 november 2017.

Door deze website te blijven gebruiken ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

We gebruiken cookies om content te gebruiken, om functies voor Social Media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Om deze website goed te laten werken moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste websites doen dit.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die website bezoekt. Zo onthoud de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals naam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de website hoeft in te vullen.

De website werkt ook zonder cookies, maar met cookies wordt hij wel gebruiksvriendelijker. U kunt cookies dus wissen of blokkeren, maar het kan zijn dat sommige delen van de website dan niet (naar behoren) werken. De informatie die de cookies verzamelen wordt niet gebruikt om u te identificeren en wij delen de gegevens niet met derden.

Deze website is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze website blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten