Verslag vergadering Dorpsraad 14 november 2023

Voorzitter René Janssen heet eenieder welkom. Een speciaal welkom voor wethouder mw. W. Hendriks-van Haren en ambtenaren Tiny Strik en Willem Elbers.

Budget Sociale Vernieuwing:
De Dorpsraad mag €2.500,- verdelen onder projecten in Haps die de leefbaarheid vergroten. Dit doen we al jaren alleen is dit budget verminderd want het was voorheen €3.000,-. Voor 2023 zijn de volgende bedragen beschikbaar gesteld.

 1. St Nicolaasgilde. Hoofdvaandel vervangen €394
 2. De Schakel. Laptop en drukkosten       €387
 3. Ameezing Vocals Frontboxen                          €360
 4. De Schittering Tuinmeubilair                      €580
 5. Zonnebus Haps Diverse kosten                    €307
 6. Ouderraad de Bongerd. De Bongerddag €234
 7. Maria Molen Verlichting                            €237

Naast het bedrag dat de Dorpsraad mag verdelen heeft de gemeente per woonkern een bedrag beschikbaar, voor Haps €7.500,- , ter bevordering van de sociale verbinding in het dorp. Dit bedrag wordt op volgorde van binnenkomst gehonoreerd door B&W en betreft de volgende aanvragen;

 1. De Schakel €700,-
 2. Park de Wild €1.615,-
 3. Ameezing Vocals. €800,-
 4. St Nicolaasgilde €1.250,-
 5. Muziekvereniging Juliana €1.400,-

Totaal vanuit de Gemeente komt dit op €5.765,- en €1.735,- gaat terug in de algemene reserves van de gemeente omdat de aanvraagdeadline op 1 november stond.  Op de vraag om deze datum voor 1 keer door de vingers te zien kwam nul op het rekest. Onze tip aan de gemeente, de 2 subsidiebedragen dienen ongeveer hetzelfde doel. Leg de bedragen bij elkaar en verdeel het geld dan, dan krijg je geen dubbele aanvragen zoals nu het geval is.

Herinrichting Kerkstraat.
De werkzaamheden t.b.v. de herinrichting van de dorpskern zijn op dit moment in volle gang. Er wordt een korte toelichting gegeven door 2 vertegenwoordigers van de uitvoerdersfirma Ploegam, Wilko Hommes en Thamar Akkermans. In de lokale media is onrust ontstaan vanwege de te verwachten wateroverlast wanneer de werkzaamheden zijn afgerond. Mw. W. Hendriks-van Haren geeft aan dit door de deskundigen is beoordeeld en geconcludeerd dat de genoemde zorgen ongegrond zijn. Vanuit het publiek wordt opgemerkt dat er aanpassingen zijn aangebracht op de oorspronkelijk gecommuniceerde tekeningen van de Kerkstraat. Dit heeft tot gevolg dat de Kerkstraat veel breder zal worden wat niet past in het beeld van een 30-kilometerweg. Gevreesd wordt dat het een “racebaan” zal gaan worden. Vanuit de gemeente LvC wordt aangegeven dat dit getoetst is door verkeersdeskundigen. Landbouwverkeer zal door het dorpscentrum moeten rijden, ook mede omdat het niet over de Randweg mag rijden. Aangedrongen wordt daarom bij de Gemeente LvC om dit nogmaals (meermaals) aan te kaarten bij de Provincie Noord Brabant. Aandringen daarop heeft wel resultaat opgeleverd bij de randweg bij Gennep bij de Provincie Limburg. De Dorpsraad zal na de herinrichting ook aandringen op verkeerstellingen. Er wordt gevreesd dat er veel sluipverkeer zal ontstaan wanneer de realisatie van de dorpskern is afgerond.

Woningbouw:
Op 16 november 2023 zal de gemeente Cuijk bij monde van Mw. Bouke de Bruin het “plan Mooren” bespreken. M.b.t. het “plan Thijssen” komt snelheid in de voortgang terwijl m.b.t. het “plan Weemen” gesprekken worden gevoerd. Dit betreft allemaal private projecten. Wethouder Hendriks belooft dat er werk gemaakt wordt voor de periode nadat deze projecten gegund zijn. Volgens Wethouder Hendriks is wethouder Mark Janssen van Gaal hier al volop mee bezig.

RBL
De ontwikkeling van het Noordwest deel van het industrieterrein loopt vertraging op omdat de stroomvoorziening niet gegarandeerd kan worden. In heel het land is de verzwaring van het net een probleem, zo ook in de gemeente LvC.
Nog steeds is er lichtoverlast van het industrieterrein op het dorp. Er lijkt niet echt iets aan gedaan te worden. Uit de zaal wordt al opgemerkt dat industrie Noordwest best gerealiseerd kan worden als de rest wat minder lampen aandoet!

Windmolens waterschap
Er was sprake van mogelijke komst van windmolens nabij de waterzuivering. De voortgang hierin is echter “on hold” gezet.   Het waterschap heeft tot dusverre geen aanvraag gedaan bij de gemeente.

WIU knelpuntenkaart:
Er staan vele items op van alle 33 kernen. Voortgang is niet bekend. Mogelijk dat het fietspad van de Kalkhofseweg in 2024 wordt aangepakt.

Mededelingen:
Volgende vergadering Dorpsraad: 5 maart 2024.

Rondvraag:
-Wordt de weg voor de SPAR twee richtingsverkeer? Antwoord: ja.
-Verzoek om 30 km verkeersborden plaatsen op Wildsestraat, Beatrixlaan en Zoetendaalstraat. Wordt door de Gemeente LvC opgepakt.
-Boerderij v.d. Poel bij entree Haps: wanneer wordt deze gesloopt? Gemeente LvC neemt hier binnenkort een besluit over.  De boerderij is eigendom van de gemeente LvC. Geopperd wordt om het stuk met natuur aan te planten of om er (tijdelijk) agrarisch gebruik op te laten plaatsvinden. De vraag tot sloop ligt er al lang in tegenstelling tot de boerderij tegenover, die was binnen enkele weken weg na bekendmaking van de sloopplannen.

Door deze website te blijven gebruiken ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

We gebruiken cookies om content te gebruiken, om functies voor Social Media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Om deze website goed te laten werken moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste websites doen dit.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die website bezoekt. Zo onthoud de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals naam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de website hoeft in te vullen.

De website werkt ook zonder cookies, maar met cookies wordt hij wel gebruiksvriendelijker. U kunt cookies dus wissen of blokkeren, maar het kan zijn dat sommige delen van de website dan niet (naar behoren) werken. De informatie die de cookies verzamelen wordt niet gebruikt om u te identificeren en wij delen de gegevens niet met derden.

Deze website is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze website blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten