Verslag vergadering Dorpsraad 29 november 2022.

Op dinsdagavond 29 november 2022 vindt de vergadering van de Dorpsraad plaats in zalencentrum De Posthoorn in Haps. Namens de Gemeente Land van Cuijk is Willie Hendriks-van Haren aanwezig alsmede ambtenaren Strik en Engbers. Volgens presentielijst 55 personen aanwezig inclusief de contactpersonen van de buurten.

Budget Sociale Vernieuwing:
Het door de gemeente beschikbaar gestelde budget van €3000,- wordt verdeeld over 7 aanvragen die zijn gedaan vanuit de Hapse gemeenschap.
Park de Wild                 klimpiramide                          €       606,53
Jeugdcarnaval              kleding/carnavalswagen       €       365,20
Juliana                           instrumentmicrofoons          €       280,86
De Schakel                    Drukkosten 1 editie                €       412,31
Hapse Sportaanbieders Hapse sportdag juni 2023 €       768,76
De Veldkijkers              Burendag kist speelgoed       €       210,80
Maria molen                 Verlichting                               €       355,54
Voor het volgend jaar 2023 is 7.500 euro beschikbaar. Een en ander moet nog door de gemeente uitgewerkt worden.

Voortgang woningbouw:
Tot 2030 staan 78 woningen gepland in Haps die dan ook klaar moeten zijn, aldus de wethouder. Er wordt gesproken over locaties Weemen, Thijssen en Mooren. Vanuit de vergadering werd gevraagd of er een tijdspad gegeven kon worden en wanneer de eerste woningen dan gebouwd worden. De gemeente gaat navraag doen en proberen aan te geven welke procedures er ondernomen moeten worden en hoe lang elke procedure duurt. De gemeente belooft dat Haps prioriteit heeft in de gemeente maar dat zien we als dorp nog niet terug. Vanuit de zaal wordt ook aangegeven dat de gemeente actief op zoek moet naar bouwgrond en een minder afwachtende houding in moet nemen. Al in het dorpsontwikkelingsplan van 2011 werd beloofd woningbouw prioriteit heeft maar daar is weinig van terecht gekomen.

Kerk in Haps:
Ans van Zeeland geeft aan dat het kerkbezoek drastisch afneemt. En dat terwijl de kosten hiervan alleen maar toenemen (o.a. energiekosten, onderhoud e.d.). De geloofsfunctie van de kerk gaat over enkele jaren vervallen. Er wordt nagedacht over een  invulling van het kerkgebouw. Hiertoe wordt een werkgroep in het leven geroepen die over de mogelijkheden na gaat denken. Dus wie denkt: daar wil ik een mening over geven kun je jezelf al opgeven bij het secretariaat van de Dorpsraad of bij het locatiebestuur van de parochie. De kerkdiensten zullen vanaf 10 december in het Steunpunt plaats gaan vinden vanwege de kou, met uitzondering van de Kerstvieringen die wel in de Sint Nicolaas-kerk zullen plaatsvinden.

Zonnebus:
Toelichting door Han van Oort, initiatiefnemer in Cuijk. Er is interesse getoond in Haps van het project Zonnebus zoals dat in Cuijk wordt uitgevoerd. Doel hiervan is natuurlijk de mobiliteit van de inwoners te bevorderen maar ook bestrijding van eenzaamheid is hierin een item. Jan van Hoof uit Haps heeft contact opgenomen met Han van Oort om dit initiatief op te zetten in Haps. Er is gekozen om hiermee te starten op iedere woensdag (als het Cuijkse markt is) vanaf 1 januari 2023. Een rit kost 1 euro heen en 1 euro terug. Er is een bepaalde routeplanning gemaakt en reeds 7 Hapse chauffeurs hebben zich als vrijwilliger hiervoor aangemeld.

Dorpskern inrichting.
Naar aanleiding van de inloopavond die op 1 november plaatsvond omtrent de inrichting van de Dorpskern zijn enkele wijzigingen aangebracht (plateaus met klinkers wordt asfalt en met de soort bomen wordt gekeken welke het beste past). Er wordt een update van het bestand aangeleverd wat zal gepubliceerd worden op de website Haps-info.nl

Lokkantseweg
Er is een plan om de Lokkantseweg veiliger te maken voor bewoners en het fietsverkeer van scholieren naar Boxmeer. De aanpassingen van de Lokkantseweg die gepland zijn hebben de goedkeuring van de werkgroep van de aanwonenden. Het tijdspad van de werkzaamheden zijn nog niet bekend.

WIU: Werk in Uitvoering.
Dit betreft een knelpuntenlijst die bewoners via de Dorpsraad bij de gemeente LvC kunnen indienen. Bijvoorbeeld over verbetering verlichting, nieuwe asfaltering Steenakkerstraat, fietspaden Kalkhofseweg, e.d. Dit naar voorbeeld van de voormalige gemeente Boxmeer waar deze werkwijze op goedkeuring kon rekenen.

Tiny Houses.
We hebben naar de actuele stand van zaken gevraagd wat betreft aanvragen voor Tiny Houses. De gemeente kon hier geen duidelijk antwoord op geven omdat de initiatiefnemers dit liever niet bekend maken en deze moeten gerespecteerd worden. Als dorp betreuren we deze geheimzinnige gang van zaken en roepen initiatiefnemers op om hun plannen kenbaar te maken.

Mededelingen:

  • 12 december is er een bijeenkomst ter promotie van Cuijk. Hierbij kan Haps aansluiten. Dit om Cuijk en voor ons met name Haps toeristisch op de kaart te zetten. Als Dorpsraad hebben wij geen ruimte in de agenda maar roepen geïnteresseerden op om deel te nemen.
  • Feestverlichting: deze hangt weer in de Kerkstraat dankzij Gizo Jans en Roland Zonnenberg. Ze doen dit tegen een kostendekkende vergoeding waarvoor wij hun dankbaar zijn. Helaas zijn verschillende armaturen defect maar de verlichting is gedateerd en met de nieuwe Kerkstraat gaan we nieuwe verlichting aanschaffen. Ideeën hiervoor zijn welkom.
  • Aandacht voor “energie-armoede”. Cuijk heeft potjes voor particulieren en verenigingen.
  • Sluiting Merlet school in Mill: consequenties voor Hapse scholieren. De school gaat definitief dicht.
  • Op 17 januari 2023 houden we een Energie-cafe in Haps, hiervoor komt nog een oproep in de Schakel.

De avond wordt besloten met een presentatie van Els van Daal en Ans van Zeeland in het kader van het onder de aandacht brengen van het project: “Langer Thuiswonen”. Wonen / Zorg / Welzijn.  Uitgebreid wordt aangegeven dat in Brabant maar zeker ook in het Land van Cuijk in de nabije toekomst grote problemen zullen ontstaan doordat de bevolking vergrijst, de voorzieningen teruglopen en meer en meer op zelfwerkzaamheid zal dienen te worden gefocust. Aandacht  wordt hiervoor gevraagd en ook voor de mogelijke oplossingen: Zorgcirkels.

Volgende vergaderingen van de Dorpsraad:
7 februari 2023
13 juni 2023
23 november 2023

Door deze website te blijven gebruiken ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

We gebruiken cookies om content te gebruiken, om functies voor Social Media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Om deze website goed te laten werken moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste websites doen dit.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die website bezoekt. Zo onthoud de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals naam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de website hoeft in te vullen.

De website werkt ook zonder cookies, maar met cookies wordt hij wel gebruiksvriendelijker. U kunt cookies dus wissen of blokkeren, maar het kan zijn dat sommige delen van de website dan niet (naar behoren) werken. De informatie die de cookies verzamelen wordt niet gebruikt om u te identificeren en wij delen de gegevens niet met derden.

Deze website is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze website blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten