Verslag vergadering Dorpsraad d.d. 5 juli 2016

Aan de orde kwamen o.a. Budget socicale vernieuwing, rondweg, glasvezel, AID en kermis.

Aanwezigen Dorpsraad Haps:
Joep Arts, Theo van den Elzen, Luc Arts(avondvoorz), Jeroen van den Hoogen (Notulist) Weth Stoffels, verbindingsambtenaar Marjon Hermanussen
en 23 personen volgens presentielijst.

Luc Arts opent de vergadering. Hij vermeldt dat René Janssen en Henk Kiela verhinderd zijn.

Agenda
1) Verdeling budget sociale vernieuwing:
Alle contactpersonen hebben gereageerd over de verdeling en de volgende gemiddelden zijn eruit gekomen.
Toneel Kukelecu: 1500,- EUR
Skateramp: 550,- EUR
Beachvolleybalveld: 950,- EUR
Bedragen kunnen bij René Janssen opgevraagd worden

2) Zelfbeheer openbare ruimte:
1 Keer per jaar is er een landelijke opruimdag. Vorig jaar is er door verscheidene buurten aan een regionale opruimdag deelgenomen. De gemeente heeft daarlangs een regeling gemaakt waarbij buurten of verenigingen zelf hun buurt schoonhouden en eventueel groenvoorzieningen kunnen bijhouden. Je kan via de gemeente hiervoor een vergoeding krijgen. Doel is om cohesie in de buurten te vergroten.
Randvoorwaarden hiervoor zijn:
– Het moet gebeuren door een buurt of vereniging
– Vooraf aangeven welk gebied je wilt op ruimen
Er is vergoeding beschikbaar per strekkende kilometer buiten de kom en een vergoeding per m2 binnen de kom.
ACTIE: Luc Arts mailt de gegevens over deze actie en vergoeding naar de contactpersonen.

3) Rondweg
De Provincie is in gesprek met grondverwerving en geluidswerende voorzieningen. Het aanbestedingtraject is gestart. In oktober is er meer duidelijkheid over de aannemer die deze randweg gaat aanleggen. Eind 2018 kan het eerste verkeer over de rondweg.

4) RBL
Er zijn noodtoeritten naar de Oeffeltseweg gemaakt terwijl de ontsluiting via de Mondsestraat zou plaatsvinden. Nu is dat toch de Oeffeltseweg geworden. De reden hiervan is onduidelijk! De gemeente vraagt dit na.(Actie Marjon Hermanussen).
Archeologie; Aangezien er nu meer tijd is en nog niet gebouwd wordt kunnen archeologen het gebied in kaart brengen en de vondsten opgraven. Het ophogen van het RBL is hierdoor niet meer nodig.

5) Komplan herinrichting dorpshart
Er is een eerste bijeenkomst van de werkgroep geweest. Tweede helft van het jaar komt er een vervolgbijeenkomst. De inrichting van de kom zal veranderen. Het gebruik van de Kerkstraat zal veranderen. Geluid en veiligheid zijn aandachtspunten bij het herinrichten. Door verschuiving in het ambtenaren-apparaat krijgen we hiervoor waarschijnlijk een nieuwe ambtenaar aangewezen.

6) Buurtkracht
Het is rustig. Er zijn wel ideeën uitgewisseld met andere gemeenten. Eerste aanvraag van zonnepanelen zijn ingediend. De gasmeters worden nu ook al vervangen. De energiebox kan gratis aangevraagd worden waardoor bijvoorbeeld elektrisch verbruik in huis kan worden gemeten.

7) Glasvezel
Vooruitzichten zien er goed uit. De percentages zijn nog niet bekend. De inschrijftermijn is met 14 dagen verlengd.

8) Buurtpreventie
Er is een melding en verzoek ingediend voor een buurtpreventiedienst. Nextdoor is een APP die hier in kan ondersteunen. Nextdoor kan de buurt/ dorp goed informeren. Aansluiting zoeken bij de wijkagent. Het is geen calamiteitenapp. Een app per buurt is wellicht een ook optie. Dit is verantwoordelijkheid van de buurt(vereniging) zelf. Verschillende straten werken al met zo’n (whats)app.
Actie: Contact opnemen met Hans Ooms voor een volgende vergadering.

9) Speelplekken:
Wensen en behoeften zijn geïnventariseerd.
– Bankje in het Loo wordt geplaatst
– Kabelbaan zal niet op korte termijn komen in speeltuin van het Loo.
– Speelplek Marijkeplein mag weg in het kader van speelruimteplan. Dit zou met de herinrichting van de omgeving Kerkstraat( Idop-project) meegenomen worden.
– Hangjongeren zijn aanwezig bij de visvijver. Melding van hangjongeren kan plaatsvinden bij HSV de Polder. Zij bespreken dit met de jongeren en Hans Ooms.
– Beachvolleybalveld is klaar. Er is nog last van opwaaiend zand. Hier wordt naar een oplossing voor gezocht.
– Hapse Bos: Opening is 21 mei 2017. Paden worden aangelegd wanneer de weersomstandigheden dit toelaten. Privacy op de begraafplaats is minder geworden. Hiervoor is gemeente Cuijk met een afrastering gekomen en dat is inmiddels geplaatst.
– Voetbalveld en jeu de boulebanen bij de visvijver: Wat gaat hiermee gebeuren? De visvereniging pacht deze grond en wanneer er iets georganiseerd of gewijzigd wordt op deze grond, graag in overleg met de visvereniging.
– Fitnesstoestellen: locatie waar is dit handig?

AID
Er wordt door de werkgroep geïnventariseerd welke financieringsmogelijkheden hiervoor zijn. Voor de korte termijn wordt er budget vrij gemaakt door vrijwilligers. Voor de lange termijn is er nog (steeds) geen oplossing. Wethouder Stoffels zal hier nog eens naar kijken.

10) Kermis en JOG
Komende kermis blijft in grote lijn hetzelfde als voorgaande jaren. Wellicht een extra attractie en een draaiorgel. Er is in het najaar een aanbesteding. Hiervoor loopt een inventarisatie om input hiervoor te krijgen.

Na de zomer zal ook geïnventariseerd worden wat de interesse in het project JOG (jongeren op gewicht) is bij school en sportverenigingen. Vanuit de gemeente is hier een ondersteuning in mogelijk.

11) Rondvraag
– -Maasdriehoek: Soms zit er wel een infokrant bij en soms niet. Terugkoppeling naar bezorgdienst. ACTIE: Gemeente kijkt naar toegankelijkheid van de info op website.
– Bermbegroeing loopt uit de hand: Nieuwe maaier is te laat geleverd maar is nu volop bezig.
– Apps: Verbeter je buurt en Fixie zijn twee apps. Hierop kunnen melding gedaan worden van de openbare ruimte. Of deze apps gekoppeld zijn of worden zal gemeente navragen.(Actie Wethouder Stoffels.

Volgende vergadering: 1 november met alle vertegenwoordigers van de buurten

Door deze website te blijven gebruiken ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

We gebruiken cookies om content te gebruiken, om functies voor Social Media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Om deze website goed te laten werken moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste websites doen dit.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die website bezoekt. Zo onthoud de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals naam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de website hoeft in te vullen.

De website werkt ook zonder cookies, maar met cookies wordt hij wel gebruiksvriendelijker. U kunt cookies dus wissen of blokkeren, maar het kan zijn dat sommige delen van de website dan niet (naar behoren) werken. De informatie die de cookies verzamelen wordt niet gebruikt om u te identificeren en wij delen de gegevens niet met derden.

Deze website is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze website blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten