Verslag werkgroep RBL d.d. 18 mei 2016

Onderwerp: Gespreksnotities voortgang Laarakker industrieterrein in periodiek overleg met Dorpsraad Haps.
Gemeente Cuijk: Wethouder dhr. Maarten Jilisen en Mw. Marjon Hermanussen
Laarakker: dhr. Arjan Eijsing
Dorpsraad Haps: dhr. Henk Kiela en dhr. Robert Heester

Onderwerpen :
1. Danone / Nutricia.
Gemeente en dorpsraad zijn blij met de ontwikkeling van deze partij op het terrein. De bouw vordert gestaag met als hoogtepunt een bouwtoren van 47m hoogte. Op 9 juni wordt de 1e steenlegging verwacht met bekendmaking bouwaannemer. De omwonenden en Dorpsraad worden niet uitgenodigd.
2. Schuttersweg.
De bomen aan de Schuttersweg worden aan één zijde gerooid. De schuttersweg wordt afgesloten voor auto’s maar blijft wel open voor wandelaars en fietsers.De inrichting van de groene zone wordt volgens het oorspronkelijke bestemmingsplan uitgevoerd. Kwekerij Frowein heeft bezwaar gemaakt. Het vrachtverkeer (ongeveer 2-5 vrachtwagens per dag) dat nu de Schuttersweg neemt zal uitwijken via Cuijkseweg en Oeffeltseweg. Dit wordt door de gemeente niet als een probleem gezien.

3. Hilckmann.
De gemeente is blij dat deze niet komt. De Dorpsraad is erg verbaasd. Cuijk heeft niet meebetaald aan de uitkoop van de slachterij in Nijmegen maar er is wel veel ambtelijke tijd en investeringen voor onderzoek verloren gegaan. Ondanks dat Cuijk voornemens was een grondpachtconstructie aan te bieden geeft men aan dat de gemeente zich zorgen maakte over de financiële situatie bij Hilckmann. De financieel slechte positie van de slachterij over de laatste 5 jaar was geen reden om de verplaatsing tegen te werken. Het plan voor nieuwbouw was immers voldoende.

4. Stand van zaken RBL Zuid (richting Bengels)
De provincie werkt mee met de omzetting nadat de gronden in noord/west boven de Mondsestraat bestemmingsplan-technisch zijn gewijzigd en weer agrarische bestemming hebben gekregen. De waarde van de noordelijke gronden worden niet gewijzigd en blijven in de exploitatie van aarakker. Voor Zuid zijn met het wegvallen van de slachterij geen andere gegadigden en men hoopt op meer interesse in de toekomst. Pas bij 70% bezetting van de huidige terreinen mag Noord weer bestemd worden als industriegrond.

5. Verkoop gronden
Er blijft veel animo voor verkoop maar tot op heden is slechts Danone de tweede (Kremers was de eerste) die grond heeft aangekocht. Het kan zo maar morgen anders zijn, aldus de wethouder. Nieuw aangesteld is een nieuwe medewerker als Business Developer. Doel is om het Land van Cuijk, bedrijven en Laarakker beter te profileren. Vanuit de Dorpsraad is altijd aangedrongen op thematisering van het bedrijventerrein waardoor een extra aantrekkingskracht ontstaat voor een bepaalde groep bedrijven zoals bijvoorbeeld thema “voeding” of thema “high tech”. De gemeente ziet hier geen voordeel in en gaat voor verkoop aan iedereen.

6. Opruimen terrein
Oude Boerderij Jans wordt snel opgeruimd. De asbestsaneerder heeft er een rommeltje van gemaakt. In de buurt is geklaagd over rattenoverlast De saneerder gaat nu weer verder na een aangepast saneringsplan. Alle puin wordt dan ook opgeruimd.

7. Groenzone
Randzone A73 en Laarakkerse-waterleiding. De herinrichting start binnenkort. Das en boom is betrokken en niet afrasteren van de waterleiding is met D&B afgestemd. Het waterschap Aa en Maas coördineert de werkzaamheden.

8. Aanleg wegen Laarakker.
Het voorste deel Mondsestraat blijft bewaard. De rest van de Mondsestraat gaat op de schop als onderdeel van het RBL ontsluitingsplan. Er is door gebrek aan belangstelling geen idee welke bedrijven zich willen gaan vestigen en hoe de verkaveling van het terrein er uit moet zien. Daardoor wil men de aanleg van nieuwe industriewegen pas uitvoeren als bedrijven gronden aankopen.

9. Ophogen Laarakker.
Er wordt niet opgehoogd op het RBL in tegenstelling tot het bestemmingsplan. De archeologie wordt uit de grond gehaald. Niet duidelijk wat er uit komt. Maar men verwacht (of hoopt) dat het niet veel is. Als er iets uit de grond komt wordt dat ‘ergens’ op Laarakker voor iedereen zichtbaar gemaakt. Dit aspect is vastgelegd in het Programma van eisen volgens dhr Eijsing.

10. Lokale bedrijvigheid bij bouw Danone en catering Danone
Lokale bedrijven worden nu al betrokken bij de aanleg van het industrieterrein. Denk aan loonbedrijf Derks en Infrascoop.De gemeente heeft een lijst besproken met Danone om te zorgen dat ook lokale cateraars door Danone meegenomen worden.

11. Rondweg
De rondweg is onherroepelijk. In het voorjaar wordt gestart met de aanleg. Aanbestedingen zijn gestart. Mw. Hermanussen is aanspreekpunt bij de gemeente en contact naar de provincie. Gronden rondweg zijn bijna allemaal verworven. Het zou nu redelijk snel kunnen gaan. Geluidsmaatregelen aan huizen van omwonenden zijn nu met iedereen afgestemd. Er zijn een aantal bewoners langs het tracé die redelijk wat woongenot inleveren, volgens de gemeente zijn deze gecompenseerd. De dorpsraad vraagt om nog een voorlichtingsavond te organiseren voor het hele dorp, mw Hermanussen bespreekt dit met de provincie. Voor de Rondweg en nutsvoorzieningen ten behoeven van laarakker wordt binnenkort gestart met de aanleg van de eerste twee rotondes nabij Nabuurstransport als ontsluiting Laarakker en de nutsaansluitingen. Deze worden ook meteen voorbereid voor de realisatie van de rondweg. Dat zou voor de ontsluiting van het terrein kwartaal twee 2017 gereed moeten zijn voor verkeer. Met het wegvallen van directe doorstroom van verkeer in het dorp wordt de situatie voor lokale winkeliers en uitbaters anders. Vanuit de Dorpsraad wordt geattendeerd op de mogelijkheden om bij de rondweg of bij de ingang van het dorp zich zichtbaar te maken door reclameborden. De gemeente werkt hier graag aan mee als er vanuit de Dorpsraad, winkeliers en werkgroep rondweg en werkgroep herinrichting centrum een concreet voorstel komt.

Door deze website te blijven gebruiken ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

We gebruiken cookies om content te gebruiken, om functies voor Social Media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Om deze website goed te laten werken moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste websites doen dit.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die website bezoekt. Zo onthoud de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals naam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de website hoeft in te vullen.

De website werkt ook zonder cookies, maar met cookies wordt hij wel gebruiksvriendelijker. U kunt cookies dus wissen of blokkeren, maar het kan zijn dat sommige delen van de website dan niet (naar behoren) werken. De informatie die de cookies verzamelen wordt niet gebruikt om u te identificeren en wij delen de gegevens niet met derden.

Deze website is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze website blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten