Brief Dorpsraad Haps: verkiezingen

We gaan richting verkiezingen onder de herindeling van het Land van Cuijk. Wat zal het ons als Hapsenaar als voordeel opleveren? We zullen het gaan zien, maar weet u waarop […]

Masterplan Wonen Haps

Aan de dorpsraad van Haps, Dinsdag 2 november jl. heeft het college van burgemeester en wethouders het Masterplan wonen Haps vastgesteld. Het Masterplan wonen Haps treft u bijgaand aan. Het […]

Budget sociale vernieuwing

Beste Dorpsgenoten, Ook voor 2021 is weer geld vrijgemaakt voor projecten die de leefbaarheid van ons dorp vergroten. Er kunnen projecten ingediend worden die dan beoordeeld worden op de dorpsraadvergadering. […]